Sikker integrering av droner

Meld deg på SID 2018

Konferansen Sikker integrering av droner (SID) avholdes 1. juni i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø. Årets tema er «hurtigere, høyere, lengre».

Flere interessante foredragsholdere kommer til Bodø for å fortelle om sin erfaring med BLOS (Beyond Visual Line of Sight) og BRLOS (Beyond Radio Line of Sight).

Hva er utfordringene og hvordan møter vi nye muligheter? Hvordan skal vi få til kort beredskapstid og droner som raskt kan fly ut på oppdrag når minuttene teller?

EU og regjeringen legger opp til at vi skal ta i bruk droner til samfunnsnyttige formål: Inspeksjon, kartlegging, overvåking og miljøforvaltning – for å nevne noen felt. Samtidig skal vi ta

i bruk droner i forbindelse med søk og redning (SAR). Dronenes samfunnsoppgave blir stadig viktigere, men luftrom er en begrenset ressurs. Hvem skal ha forkjørsrett i luften, og hvorfor?

Det legges dessuten opp til at det blir flere droner i luften som skal gjøre til dels kompliserte oppdrag med kjapp utrykning. Hvordan møter vi dette i kompaniskap med andre luftromsbrukere?

Aeromobile terminaler, satellittnavigasjon, frekvenshopping, «detect and avoid», U-space, problematikk med C2/C3-link og andre interessante utfordringer inviterer vi deg til å løse sammen med oss 1. juni i Bodø.

Program kommer 14. mai. Påmeldingsfrist er 25. mai. De første 60 får plass.

Har du mulighet til å bidra som foredragsholder, eller har noen andre innspill – ta kontakt per e-post: bhd@caa.no

Dato: 1. juni

Tid: 09.30 til 19.00

Sted: Luftfartstilsynet, Sjøgata 45-47, 8006 BODØ

Meld deg på her.