Møte i "ICAOs Threat and Risk Working Group"

"ICAOs Threat and Risk Working Group" (ICAO TRWG) vurderer risiko for security knyttet til ulike områder innen luftfarten og gi råd blant annet til "ICAO Avsec Panel".

icao-mai-15.pngLuftfartstilsynet var vertskap for møtet i ICAO TRWG 26.-28.mai 2015. Gruppas medlemmer er fra ulike deler av verden, som USA, Canada, Australia, Singapore, Storbritannia, Nederland, Sveits, Tyskland, Frankrike, Spania, Romania samt ICAO.

ICAOS Threat and Risk Working Group vurderer risiko (security) knyttet til ulike områder innen luftfarten og gi råd blant annet til ICAO Avsec Panel.  Slike råd kan resultere i nye standarder og anbefalinger i vedleggene til Chicagokonvensjonen.

I løpet av to og en halv innholdsrik dag ble følgende tema diskutert:

  • Flyfrakt
  • Bakke-til luft-våpen (MANPADS)
  • Cockpitdører
  • Rammeverk for vurdering av risiko knyttet til mindre lufthavner
  • Cyber Security, spesielt med fokus på luftfartøy
  • RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems)
  • Angrep mot luftfartøy på bakken
  • Virkninger av kjemiske, biologiske og radiologiske angrep

Luftfartstilsynet i Norge har sammen med Storbritannia fått et spesielt ansvar for å følge opp risiko knyttet til RPAS. I diskusjonen på dette området fikk arbeidsgruppen hjelp av en ekspert fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Deltagelsen i ICAO TRWG gir tilgang til aktuell og viktig informasjon. Arbeidsgruppa er også med på å forme ICAO-regelverket.