LUFTFARTSDIREKTØR

Luftfartstilsynet søker ny toppleder

Samferdselsdepartementet søker en erfaren og dyktig leder for Luftfartstilsynet. Stillingen skal besettes for et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode.

Luftfartsdirektøren skal lede og videreutvikle Luftfartstilsynets rolle som myndighetsorgan og bidra til å styrke tilsynets forvaltningskompetanse. Tilsynsrollen på luftfartsområdet er i sterk utvikling, både teknologisk og markedsmessig, og direktøren skal sikre at Luftfartstilsynet deltar proaktivt på dette området.

Luftfarten er en næring som i stor grad blir regulert av internasjonale rammebetingelser, særlig gjennom utviklingen av EUs og EUs flysikkerhetsbyrå EASAs roller og fullmakter. En sentral oppgave for Luftfartstilsynet er å ivareta Norges forpliktelser og fremme Norges interesser i arbeidet opp mot internasjonale organisasjoner.

Hele annonsen finnes her.