Luftfartstilsynet kartlegger arbeidsmiljøforholdene blant besetningsmedlemmer

Foto: Colourbox.com

Luftfartstilsynet er nå i gang med å gjennomføre en nasjonal kartlegging av arbeidsmiljøet for besetningsmedlemmer på norske baser.

De aller fleste luftfartsforetakene deltar i undersøkelsen.

Vi ønsker å skaffe et bedre bilde av hvordan de ansatte i bransjen opplever arbeidsmiljøet sitt, og vi ønsker å sammenligne luftfartsbransjen med andre bransjer i Norge. Det er en unik mulighet å kunne få direkte tilbakemelding fra hvert enkelt besetningsmedlem.

Undersøkelsen ble sendt ut 17. november 2015 til over 5100 besetningsmedlemmer. Svarene blir analysert på slutten av året og det er en målsetning at hovedlinjene skal kunne presenteres på Luftfartskonferansen i begynnelsen av februar 2016.