Luftfartstilsynet får ny struktur

Luftfartstilsynet er midt i en omstillingsprosess og går inn i 2017 med en ny organisasjonsmodell. Hva innebærer det for deg og hvordan skal du forholde deg til det?

Mer fokus på strategisk utvikling og våre interessenter
1. januar 2017 trer Luftfartstilsynets nye organisasjonsmodell i kraft. Det blir betydelige endringer i organiseringen og måten Luftfartstilsynet skal jobbe på. Stikkord er forbedret strategisk ledelse, tydeliggjøring av roller mot våre eksterne interessenter og sterkere tverrfaglig samhandling internt. Mer om det kan du lese her.

Det betyr at du møter en ny organisasjon på nyåret, men med mange av de samme menneskene og oppgaver. Her leser du hva det betyr for deg eller din organisasjon.  

Luftfartstilsynet_Organisasjonskart_2017.jpgKontakt
Ønsker du å ta kontakt med oss? Her finner du vår generelle kontaktinformasjon og kontaktpunktene i de nye avdelingene:

Strategiavdelingen
Direktoratsavdelingen
Fagavdelingen
Tilsynsavdelingen
Serviceavdelingen
Kommunikasjon og samfunnskontakt

Ledergruppen finner du her.

Godkjenninger, sertifikater og bakgrunnssjekker
Vil du søke om godkjenning – enten førstegangsgodkjenning eller en fornying – eller har du en søknadsprosess på gang? Ta kontakt med postmottak@caa.no hvis det er noe du lurer på. Dette er også adressen for spørsmål om annen saksbehandling og faglige spørsmål.

Tilsyn
Ønsker du kontakt med oss angående et planlagt eller gjennomført tilsyn i din virksomhet? Ta kontakt med en av våre tilsynslederne.

Regelverksutvikling
Prosesser rundt utforming, innføring og videreutvikling av regelverket for luftfarten skjer både nasjonalt og i internasjonal sammenheng. I Luftfartstilsynet er det direktoratsavdelingen som jobber med regelverksutvikling.

Kommunikasjon
Luftfartstilsynet har et åpent og aktivt forhold til mediene. Derfor har vi etablert Luftfartstilsynets medietelefon (926 41 300), som er bemannet fra klokka 08.00 til 15.45 alle hverdager. I tillegg finner du mye informasjon på vår nettside som er under stadig utvikling. Du treffer oss også via kommunikasjon@caa.no.

Beredskapsvakt
Beredskapstelefonen vil fortsatt være bemannet døgnet rundt, hele året, og nås på 926 42 632.

Rapportere om ulykker og hendelser
Er du privatperson og vil melde ifra om noe du har opplevd som du mener kunne ha påvirket flysikkerheten? Her kan du levere din bekymringsmelding.

Er du ansatt eller innleid i et luftfartsrelatert selskap eller driver med allmenn- eller droneflyging som er omfattet av regelverket for rapportering om luftfartshendelser, må du bruke rapporteringsskjema NF-2007 som du finner i Altinn.