Luftfartskonferansen 2017 avlyses

Luftfartstilsynets Luftfartskonferanse for 2017 er avlyst. Årsaken er at Luftfartstilsynet skal gjennom en større intern omstillingsprosess.

− Det er ikke med lett hjerte jeg har besluttet å kansellere LFK2017. Den årlige Luftfartskonferansen har vært viktig for oss og aktørene i norsk luftfart de siste årene. Men i arbeidet med ny organisering av Luftfartstilsynet mener jeg det er nødvendig å avlyse LFK2017, sier luftfartsdirektør Stein Nodeland.

Luftfartstilsynet har nettopp vedtatt en ny organisasjonsmodell som innebærer betydelige endringer for etatens organisering og arbeidsmetoder.

− Målet med omorganiseringen er at vi skal jobbe mer effektivt og smartere. Luftfarten er i stor endring, og vi som tilsynsmyndighet er nødt til å rigge oss for fremtida for å kunne være like relevante og dyktige som vi er i dag. Men i den nærmeste tiden står organisasjonen overfor en fase med implementering av den nye modellen. Alle større endringsprosesser krever ekstra energi og oppmerksomhet fra alle ansatte. I denne fasen vil det naturlig nok være behov for å sette inn mye krefter og økt intern oppmerksomhet for å få til den endringen vi skal gjennomføre, sier Nodeland.

Luftfartsdirektøren understreker at Luftfartstilsynet selvsagt skal fortsette å utføre oppgavene de er pålagt på en god måte.

− Vårt arbeid med å bidra til en sikker og samfunnsnyttig luftfart blir ikke påvirket av den interne omstillingen. Men vi er nødt til å prioritere ekstra nøye hva vi ellers bruker ressurser på. På denne bakgrunn mener jeg at LFK2017 er noe vi gjerne skulle ha gjort, men som vi ikke kan prioritere denne gang, sier Nodeland.

Luftfartstilsynet tar sikte på å gjennomføre Luftfartskonferansen som normalt igjen fra 2018.

− Jeg håper alle som er begeistret for Luftfartskonferansen forstår min beslutning. Vi lover å komme sterkt tilbake med viktige og spennende programmer i årene som kommer, sier Nodeland.