Luftfartsforhandlinger med Sør-Afrika

colourbox.com

Formålet med forhandlingene er å modernisere og liberalisere de eksisterende avtalene for rutetrafikk mellom de skandinaviske landene og Sør-Afrika.

Formålet med forhandlingene er å modernisere og liberalisere de eksisterende avtalene for rutetrafikk mellom de skandinaviske landene og Sør-Afrika. 

EU- og EØS-luftfartsselskaper som er etablert i Norge og har lisens i henhold til forordning (EF) nr. 1008/2008 (tidligere forordning (EØF) nr. 2407/92) er velkomne til å komme med innspill til de kommende forhandlingene. Har du synspunkter, ta kontakt med Ann-Kristin Hanssen, seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet, tel.: +47 22 24 82 07, e-post:  Ann-Kristin.Hanssen@sd.dep.no


Click here for English version