Luftfartsforhandlinger med Russland

colourbox.com

Norge skal sammen med Danmark og Sverige ha luftfartsforhandlinger med Russland 28. og 29. juni 2016 i Oslo.

Formålet med forhandlingene er å modernisere de eksisterende avtalene for rutetrafikk mellom de skandinaviske landene og Russland. Diskusjonene omfatter også overflyvninger, både innenfor og utenfor rammen av avtalene. 

EU- og EØS-luftfartsselskaper som er etablert i Norge og har lisens i henhold til forordning (EF) nr. 1008/2008 (tidligere forordning (EØF) nr. 2407/92) er velkomne til å komme med innspill til de kommende forhandlingene. Har du synspunkter, ta kontakt med Ann-Kristin Hanssen, seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet, tel.: +47 22 24 82 07, e-post: Ann-Kristin.Hanssen@sd.dep.no


Click here for English version