Luftfartsdirektøren starter i ny jobb

foto: Luftfartstilsynet

Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland har fått ny jobb, og slutter dermed i Luftfartstilsynet. Nodeland har vært luftfartsdirektør siden 2012. Han har takket ja til stillingen som ny Vice President Industrial Cooperation i NAMMO Gruppen.

- Jeg har lenge ønsket å prøve meg i det private næringslivet og dette fremstår som en enestående mulighet for meg. Jeg har derfor takket ja til en veldig spennende jobb. Jeg skal bidra til den strategiske utviklingen av NAMMO Gruppen med hovedoppgave knyttet til industrielt samarbeide, forklarer Stein Erik Nodeland.

Nodeland fremholder at drømmen om å prøve seg i det private næringslivet er årsaken til at han ikke kunne la muligheten gå fra seg når den først dukket opp. Men det var ikke en enkel avgjørelse, ifølge luftfartsdirektøren.

- Jeg har hatt fire svært givende år i Luftfartstilsynet, og det er ikke med et lett hjerte jeg forlater en flott etat med mange dyktige og hyggelige medarbeidere, sier Nodeland.  

- Ikke optimal timing

Luftfartstilsynet er inne i en omstillingsprosess og har nylig vedtatt ny organisasjonsmodell. Nodeland er sikker på at Luftfartstilsynet er i gode hender selv om han slutter.

- Siden vi er midt i en omstillingsprosess i tilsynet er tidspunktet for å slutte ikke optimalt, men Luftfartstilsynet er i en positiv utvikling og har mange dyktige ledere. Jeg er derfor trygg på at de vil sørge for at omstillingen blir gjennomført på en god måte slik at Luftfartstilsynet blir enda bedre i stand til å løse fremtidens oppgaver, understreker Nodeland.

Det er Samferdselsdepartementet som eier Luftfartstilsynet. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier de tar oppsigelsen til Nodeland til etterretning, men er lei for at han velger å slutte.

- Jeg har hatt et svært godt samarbeid med Stein Erik Nodeland. Han har vært en tydelig, profesjonell og visjonær leder som nylig besluttet å rigge Luftfartstilsynet til en enda mer moderne etat med fokus på økt kvalitet til glede for norsk luftfart. Jeg hører bare gode ord om ham også fra andre ansatte og ledere. Jeg ønsker ham lykke til i den nye jobben, sier statsråden.

Stein Erik Nodeland fikk stillingen som luftfartsdirektør i 2012. Stillingen er på åremål for seks år. Nodeland tar sikte på å jobbe i Luftfartstilsynet ut året. Samferdselsdepartementet vil snart utlyse stillingen som luftfartsdirektør.   

- Jeg har hatt et utmerket forhold til min arbeidsgiver Samferdselsdepartementet og har hatt stor glede av å bli kjent med mange av de dyktige aktørene som vi finner i norsk og internasjonal luftfart, avslutter Stein Erik Nodeland.