Scandinavian Aerospace NDT Board

Invitasjon til årsmøte i SCANDT

Illustrasjonsbilde motortorbin.

Scandinavian Aerospace NDT Board (SCANDT) inviterer Skandinaviske EASA Part-145 og Part-21 organisasjoner til årsmøte den 15. januar 2015. Møtested er Pilotvägen 1, Arlanda lufthavn. Vedlagt finner du innbydelse og informasjon om påmelding.