Innspill til workshop med nominert personell på Luftfartskonferansen 2018

Luftfartstilsynet ønsker innspill til workshop nummer 7 - Dialog med nominert personell (EASA Form 4).

Workshopen blir arrangert 30. januar klokken 15.00-17.00 i Luftfartstilsynets lokaler.

Denne workshop er delt inn i 4 temaer. 
 

7-1: CRS – Certificate of Release to service

7-2: Innmeldte spørsmål fra markedet

7-3: Tilsynsmetode

7-4: Funn fra tilsyn


Til tema 7.2 ber vi om at innmeldte spørsmål sendes til organisasjonens faste saksbehandler. Frist er satt til 19.januar 2018.   

Gjennomføring av workshop vil være basert på at deltakerne vil bli delt inn i grupper og det blir rotasjon på hvert enkelt tema.

Tidsbruk pr. tema er satt til 30 minutter og denne workshop vil være begrenset til 32 deltagere totalt sett.  


Eventuelle spørsmål kan rettes til Morten Larsen, seksjonssjef Luftdyktighet.

Mobil: +47 98261678

E-post: mla@caa.no


For påmelding til workshop og Luftfartskonferansen 2018 klikk her: http://luftfartskonferansen.no/