Fraråder bruk av Samsung Galaxy Note 7 på fly

Foto: Samsung Newsroom

Luftfartstilsynet besluttet lørdag 10. september å fraråde passasjerer og flybesetning å bruke eller lade Samsung Galaxy Note 7-enheter om bord på fly. Beslutningen er i tråd med rådene fra EASA.

Samsung Galaxy Note 7 bør være avslått om bord på fly.

Luftfartstilsynet støtter seg på EASAs beslutning.

Etter formell kommunikasjon fra Samsung om problemene med Samsung Galaxy Note 7, anbefaler EASA passasjerer og flybesetning om å holde enhetene avslått og ikke lade dem mens man er om bord et fly og om å ikke legge dem i innsjekket bagasje.

Passasjerer anbefales også å informere flybesetningen når en enhet er skadet, overopphetet, lager røyk, er mistet, eller faller mellom setene.
EASA anbefaler også flyoperatører om å forsikre seg om at denne informasjonen kunngjøres til passasjerer og flybesetning.

Til slutt anbefaler EASA ansatte som er ansvarlig for håndtering av frakt om å være oppmerksom på at det er forbudt å transportere skadete, tilbakekalte eller potentielt farlige litiumbatterier som flyfrakt. Dette omfatter også batterier som er plassert i enheter eller som sendes sammen med enheter.