Fortsatt flygeforbud for EC225LP og AS332L2

Foto: Airbus Helicopters

Luftfartstilsynet har i likhet med det britiske luftfartstilsynet bestemt at det fortsatt er et flygeforbud for helikoptertypene EC225LP og AS332L2 inntil videre.

Denne beslutningen følger etter at Europas flysikkerhetsbyrå EASA i dag bestemte å igjen tillate bruk av Airbus helikoptrene EC225LP og AS332L2 Super Puma.

Forbudet mot flyging av disse helikoptertypene i Norge vil opprettholdes inntil videre. Dette er en beslutning som Luftfartstilsynet har tatt i samråd med britiske luftfartsmyndigheter.

Luftfartstilsynet avventer Statens havarikommisjon for transport (SHT) sine undersøkelser av ulykken med Super Puma helikopteret ved Turøy 29. april.