Europas «luftfartsdirektør»til Bodø og Brønnøysund

Patrick Ky

7. og 8. september besøker EASA`s toppsjef Patrick Ky Bodø og Brønnøysund for å se nærmere på hvordan norsk luftfart fungerer.

1.september 2013 tok Patrick Ky over stillingen som øverste direktør for det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA.  Når han nå besøker Bodø og Brønnøysund vil han ha møter med representanter fra blant annet Luftfartstilsynet, Avinor og fly- og helikopterselskap.

Første dag er møtene lagt til Bodø, mens møtene andre dag finner sted i Brønnøysund.  

Det er særlig tre utfordringer luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland ønsker å rette oppmerksomheten mot under dette besøket.

- Det ene er knyttet til flyplasstrukturen i Norge, der vær, vind og topografi gir særlige utfordringer på kortbanenettet.  Dernest er lange, kalde vintre med mye nedbør  en utfordring for vinteroperasjonene her i landet. For det tredje ser vi at økt petroleumsaktivitet i nordområdene skaper utfordringer for helikoptervirksomheten i området. Det skyldes blant annet lange avstander, mangelfull overvåkning og få observasjoner som tidvis gjør det vanskelig å lage gode værvarsler. For oss er det viktig å finne gode løsninger, som gjør at luftfarten fortsatt kan spille en viktig rolle for sysselsettingen, næringsutviklingen og bosettingen i Norge.

I dag ligger Norge på tredjeplass i Europa når det gjelder antall sivile flyplasser, bare slått av Frankrike og Tyskland. Rundt 35 000 personer er direkte eller indirekte ansatt i norsk luftfart. Tar en også med såkalte katalytiske effekter, som for eksempel økt etterspørsel innenfor reiseliv og handel er mellom 50 000 og 70 000 personer sysselsatt i luftfarten i Norge i dag.

- Vi ønsker også at besøket skal bidra til økt kontakt mellom EASA og norsk luftfartsnæring, i tillegg til at møtet skal bidra til å videreutvikle det gode forholdet vi i dag har mellom EASA og Norge, avslutter Nodeland.  

Aldri tidligere har Norge hatt besøk av den øverste direktøren i EASA.