Enklere å finne reglene for hobbydroner

Det skal bli enklere å finne hvilke reglene som gjelder for flyging med droner på hobbybasis. Luftfartstilsynet har lagd en egen nettside som enkelt viser hva man må huske på når man flyr droner til lek og hobby.

− I Norge har det vært en eksplosiv økning i antall droner på svært kort tid. Både til kommersiell bruk og til lek og hobby. Det er en økning det ikke finnes noen historisk parallell til innen luftfarten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er samtidig en utfordring for mange å finne ut hvilke regler som gjelder når man skal fly droner på hobbybasis. Derfor ba Samferdselsdepartementet Luftfartstilsynet lage en enklere oversikt.
Denne er nå klar:

  • Ny nettside «dronelek.no» med enkel oversikt over reglene
  • Enkel illustrasjon med fem hovedregler

− Jeg er glad for at det nå vil bli lettere for flygere av hobbydroner å orientere seg om regelverket. Jeg oppfordrer alle som har en hobbydrone til å besøke dronelek.no, og gjerne også dele illustrasjonen i sosiale medier. Det vil jeg gjøre selv også, sier statsråden som selv er fan av droner.

Luftfartstilsynet er i kontakt med importørene av dronene for å få til et samarbeid.

− Illustrasjonen skal distribueres til importørene av droner slik at den følger med esken helt frem til eksempelvis 17-åringen som skal betale for dronen i kassen, sier kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet Frank Gøran Nordheim.

I tillegg publiseres illustrasjonen og en oversikt over reglene på Luftfartstilsynets nye nettside dronelek.no. Dette skal også deles i sosiale medier.

droneplakatBilder og video
Mange bruker dronen til å ta bilder og video. I tillegg til reglene for flyging, er det også viktig å ta hensyn til andres privatliv. Det er strenge krav til hva man kan filme uten berørtes samtykke. Luftfartstilsynet har derfor samarbeidet med Datatilsynet og tatt med personvernreglene i oversikten.

All flyging utgjør risiko
Revolusjonen med flyging av droner utgjør en sikkerhetsrisiko i norsk luftfart. Det er strenge krav til flyging i norsk luftrom.

− Droner kan være farlige. Flyging av droner kan føre til skader og i verste fall alvorlige ulykker. Derfor er det viktig at alle som opererer en drone er klar over hvilke regler som gjelder, sier kommunikasjonsdirektøren.

Hobby eller kommersielt?
Det er forskjellige regler for kommersielle operatører (nytte) og privatpersoner som flyr droner til hobby eller lek. Enkelt sagt betyr kommersiell bruk at man opererer dronen for på en eller annen måte å tjene på det. Det trenger ikke være penger, men man bruker dronen for å få noe tilbake. Bruk av drone til rekreasjon, lek, hobby eller sport er ikke kommersielt.

Den nye nettsiden «dronelek.no» finnes også på nynorsk: «droneleik.no».

  • 1.500 registrerte kommersielle operatører
  • 4.000 har tatt Luftfartstilsynets nettkurs for droneflyging
  • Nøyaktig antall hobbydroner i Norge er det ikke mulig å ha oversikt over siden mange bestiller sin drone direkte fra utlandet. Men Luftfartstilsynet anslår at det totalt dreier seg om flere titalls tusen.