Eksamensgebyr for pilot eller fartøysjef på luftfartøy uten fører om bord

Foto: colourbox.com

Samferdselsdepartementet har 21. desember 2016 vedtatt en forskrift som fastsetter eksamensgebyret for piloter og fartøysjefer på luftfartøy uten fører om bord.

Eksamensgebyret gjelder fra 1. januar 2017 og er på kroner 1 010. Gebyret skal betales før avlegging av eksamen.

Samferdselsdepartementet vil senere vedta den generelle forskriften om gebyr til Luftfartstilsynet, og gebyret vil da bli innarbeidet i denne.

Her finner du mer informasjon om eksamenen.