EU har vedtatt nye arbeids- og hviletidsregler

Den 29. januar vedtok EU de nye arbeids- og hviletidsreglene for flybesetninger i flyselskaper (CAT med fly). Reglene skal erstatte EU-OPS Subpart Q, og vil gjelde fra og med 18. februar 2016. Reglene vil bli tatt inn i EØS-avtalen og gjort gjeldende i Norge fra samme dato.

Forordningen og annen aktuell informasjon kan lastes ned fra margen til høyre.