EASA first extension

EASA first extension omfatter tre nye felleseuropeiske regelverk:  "Regulation 1178/2011 on  Aircrew", "Regulation 965/2012 on Air Operations" og  "Regulation on third country operators".

"Aircrew regulation" inneholder de nye reglene om sertifisering av besetningsmedlemmer, inkludert medisinske krav og krav for treningsorganisasjoner samt flyleger og fly-medisinske sentre. Reglene gjelder i Norge fra 7. juni 2013.

"Regulation on Air Operations" (EASA OPS) erstatter EU-OPS og BSL JAR-OPS 3 som regelverk for ervervsmessig lufttransport. Reglene er vedtatt av EU, og vil etter en overgangsperiode bli gjeldende i Norge fra 28. oktober 2014. EASA-OPS vi på sikt bli supplert av regler for privatflyging og aerial work.

"Regulation on third country operators" vil gjelde kravene operatører utenfor EU/EØS-området må tilfredsstille for å kunne operere i Europa. På grunn av Norges EØS-tilknytning til EU blir norske operatører ikke berørt av disse reglene.