Dronekonferanse 20. september: Framtida er ubemanna

Luftfartstilsynet ønskjer alle droneengasjerte hjarteleg velkomne til årets konferanse Sikker Integrering av Droner (SID). Kan du ikkje delta på konferansen, har du også muligheita til å sjå på via en strømmetjeneste.

Tema for konferansen: Framtida er ubemanna
Dato: 20. september
Tid: 10.30- 18.30


Kvar:

Luftfartstilsynet sine lokale i Bodø
Sjøgata 45-47
8006 BODØ

Her kan du sjå på via strømmetjeneste.

På SID freistar vi å heve blikket og tenkje nokre lange tankar saman. Vi ønskjer å høyre meiningar frå industrien og få tilbakemeldingar på kva vi kan gjere betre, annleis og meir effektivt. Korleis kan vi saman skape ei stabil og trygg næring som kan integrerast med annan luftfart? Vi vil også få lov til å fortelje dykk litt om kva vi jobbar med og kva planar vi har framover.

Program

10.30 - 10.40ÅpningstaleWenche Olsen, direktør i fagavdelingen
10.40 - 10.50IntroBente Heggedal, fungerende seksjonssjef for ubemanna luftfart
10.50 - 11.30ADS-B – mer enn en prikk på radar Øivind Isdahl-Engh, Airwatch
11.30 - 11.50Joint VikingAlvgeir Skule Rønning, Luftforsvaret
11.50 - 12.20Det flyvende kamerastativ – erfaringer, utfordringer og muligheterRobert Dreier Holand, Inviso
12.20 - 13.15LUNSJ 
13.15 - 13.45Droner i helsemessig beredskap
 
Ragnhild Varmedal, seniorrådgiver teknologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge
13.45 - 14.05Kan jeg fly her?Roger Gildseth, PointGeo AS
14.05 - 14.50Kan vi etablere en nullvisjon for vår bransje?Anders Martinsen, UAS Norway
14.50 - 15.10KarttjenesteJostein Thorvaldsen, Asplan Viak AS
15.10 - 15.20PAUSE 
15.20 - 16.10Personvernregler ved bruk av drone
 
Elisabeth Krauss Amundsen, juridisk rådgiver i Datatilsynet
16.10 - 16.40Flysikkerhet – et kollektivt ansvar Dan Richard Isdahl-Engh, Norsk Dronepilotforening
16.40 - 17.00PAUSE (kaffe og kake) 
17.00 - 17.30I møte med ByråkratietJohannes Hatle Lundgaard, Inspection Lab
17.30 - 18.30Veien videre – NPA, forskrift og diverse
 
Bente Heggedal, fungerende seksjonssjef for ubemanna luftfart

 

Praktisk informasjon
Det vil vere kaffi, te og snacks tilgjengeleg under møtet. Kvar enkelt kjøper lunsjen sin sjølv.