Digital bakgrunnssjekk fra 14. oktober

14. oktober innførte Luftartstilsynet digitale søknader for bakgrunnssjekk. Dette vil gjøre saksbehandlingen mer effektiv, og samtidig gi deg som søker en bedre mulighet til å følge med på status på søknaden underveis i saksbehandlingen.

Har du norsk fødselsnummer (11 siffer) skal du søke om bakgrunnssjekk digitalt fra 1. oktober 2015.

Etter å ha logget deg på via ID-porten vil du kunne søke om uttømmende politiattest, betale gebyret (kr. 410.-)  og søke om bakgrunnssjekk ut fra samme portal. Luftfartstilsynet vil umiddelbart motta søknadsinformasjonen i våre systemer.

Vesentlige endringer er at:

  • innloggingen møter kravene til identitetskontroll, og henter opplysninger fra folkeregistret til bruk for den videre søknadsprosessen i Luftfartstilsynet
  • du må selv betale gebyret, og eventuelt be om tilbakebetaling fra arbeidsgiver
  • du kan logge deg på til enhver tid og se når bakgrunnssjekken din er godkjent og når den går ut på dato
  • personvernsbegrensinger medfører at arbeidsgiver ikke automatisk får resultatet av bakgrunnssjekken. Du må selv informere arbeidsgiver om dette.

Bakgrunnssjekken er personlig og følger deg i gyldighetstiden uavhengig av arbeidsgiver.

Du som ikke kan sende inn søknad på nett, kan bruke den papirbaserte søknaden, men da må du regne med lengre saksbehandlingstid. Gebyret for papirsøknader er uforandret (kr 510.-) og vi sender deg en faktura.

Politiet har foreløpig ikke endret sine saksbehandlingsrutiner når det gjelder uttømmende politiattest. I praksis betyr dette at saksbehandlingstiden bestemmes av den tiden politiet trenger på å sende politiattesten til Luftfartstilsynet.

ID-porten er en sikker innlogging til offentlige tjenester, og kan brukes av alle som har MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Ikke mulig å unngå forhåndsbetaling

Vi har fått noen henvendelser med spørsmål om ordningen med forhåndsbetaling kan omgås.

Luftfartstilsynets beslutning er at søknaden skal forhåndsbetales av søkeren, og at søkeren selv må sørge for eventuell refusjon, dersom det er en slik ordning i virksomheten.

Søkeren må selv få kvittering for gjennomført betaling fra (nett)bank eller kredittkortutsteder. Øvrige rutiner rundt dette er et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Luftfartstilsynet vil ikke etablere særordninger rundt betalingsløsningen.