Det er trygt å fly i Norge

foto: Luftfartstilsynet

- Sikkerheten i norsk luftfart er god. Det er trygt å fly i Norge. Luftfartstilsynet er ikke bekymret over flysikkerheten, sier luftfartsdirektør Stein Nodeland.

Bergens Tidenes artikkel «Luftfartstilsynet har i årevis droppet tilsyn» den 16. august ble omtalt av flere medier. Det etterlatte inntrykket fra artikkelen kan ikke stå uimotsagt.

I saken skapes det et inntrykk av at knappe ressurser har ført til at Luftfartstilsynet ikke har kunnet utføre et tilstrekkelig antall tilsyn, og at sikkerheten i luftfarten dermed har vært truet. Det blir sterkt misvisende.

- Det skapes et inntrykk av at kontroll og tilsyn er svært mangelfullt. Det stemmer ikke. Vi har god kontroll med å sjekke flysikkerheten i Norge. Vårt bilde er at flysikkerheten er god, sier Nodeland som presiserer at Luftfartstilsynets tilsynsplaner følger det europeiske regelverket.

- Det er riktig at antall tilsyn i en periode har vært færre enn det vi hadde planlagt. Men det har ikke på noe tidspunkt utgjort en fare for flysikkerheten. Det er viktig å understreke at antall tilsyn bare er en del av det totale sikkerhetsarbeidet vårt, sier Nodeland.

God flysikkerhet også fremover

I saken til BT blir det fremstilt som om luftfartsdirektøren er bekymret for flysikkerheten i Norge. Det blir også misvisende. Nodeland poengterte at vår virksomhet i 2015 ikke var bærekraftig på sikt. Det betyr at det måtte tas grep for å unngå at vårt bidrag til flysikkerheten skulle bli svekket de neste årene. Nå i 2016 har Luftfartstilsynet selv tatt slike grep.

- Vi har selv tatt initiativ til å effektivisere egen drift og jobbe smartere. Vi er dessuten i gang med å vri våre tilsyn mot områder der risikoen er størst. Jeg er derfor trygg på at flysikkerheten vil være god, også i de kommende år, sier Nodeland.  

Landingsplasser

Journalisten skriver at «småflyplasser og landingsplasser for helikoptre er blitt godkjent uten tilsyn. Noen av dem er ikke sjekket på over 10 år.»

Det er viktig å få frem at dette dreier seg om mindre landingsplasser. Disse har vi prioritert ned for en periode. Vi har i stedet valgt å bruke ressurser på alle flyplasser med kommersiell trafikk, inkludert flyplassene på kortbanenettet. Dette har Luftfartstilsynet god kontroll med, og vi følger oppsatt tilsynsprogram. Vi har særlig vektlagt utvikling, påvirkning og implementering av et nytt europeisk regelverk for flyplassene. Dette er Luftfartstilsynet også i rute med. 

God kontroll

- Jeg kan forsikre alle brukere av norsk luftfart om at sikkerhetssituasjonen i norsk luftfart er god, og at ressurssituasjonen i Luftfartstilsynet er under kontroll, avslutter Nodeland.

 

 

Det kan virke som om det råder en misforståelse av hva Luftfartstilsynets mandat er. Vi har ikke ansvaret for sikkerheten i norsk luftfart, slik flere medier skriver.

  • LTs hovedoppgave er å være en aktiv pådriver for en sikker og samfunnsnyttig luftfart.
  • Det er operatørene som etter norsk lov er ansvarlig for flysikkerheten. LTs jobb er å føre tilsyn med om de etterkommer kravene i regelverket, og dermed sørger for at det er trygt å fly.
  • LT har ikke mulighet til, og skal heller ikke, kontrollere hvert enkelt fly på norsk register. LT skal ta stikkprøver gjennom tilsyn av enkelte fly, og det gjør vi.