Avgifter for bruk av Avinors lufthavner - 2016

Avgiftene for bruk av Avinors lufthavner for 2016 ble fastsatt av Luftfartstilsynet 10. desember 2015. Satsene for startavgift og passasjeravgift transfer utland går ned med henholdsvis seks og 19 prosent. Avgiftene gjelder fra 1. januar 2016.

Avgiftstype20152016
Startavgift6864
Passasjeravgift5454
Passasjeravgift transfer utland5435
Sikkerhetsavgift5656