- Orientert om avviklingen av FlyViking

Luftfartstilsynet er informert om at FlyViking avvikler driften.

- Vi er informert om at FlyViking AS innstiller driften, og tar det til etterretning. Det er beklagelig for passasjerene som blir berørt, og naturligvis de ansatte i FlyViking. Luftfartstilsynet vil følge med på selskapet frem til avviklingen, sier Luftfartsdirektør Lars Kobberstad.