Ny strategidirektør er tilsatt i Luftfartstilsynet

Inger-Hilde Tobiassen (52) er tilsatt som ny direktør i Strategiavdelingen.

Meld deg på SID 2018

Konferansen Sikker integrering av droner (SID) avholdes 1. juni i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø. Årets tema er «hurtigere, høyere, lengre».

Ny VFR-guide, no som nettkurs

Mange allmennflygarar flyg i samsvar med visuelle flygereglar (Visual Flight Rules, VFR), som enkelt sagt betyr at flygaren må kunne sjå bakken, andre fly og eventuelle hinder under flyging. Luftfartstilsynet lagar VFR-guide for Norge. Den nye guiden for 2018 fungerer som nettkurs.

- Nå er dronereglene tilgjengelig for turister

Bruken av hobbydroner har hatt en massiv økning den siste tiden, både her til lands og på verdensbasis. Luftfartstilsynet ser behovet for å nå ut til turister som har med seg drone på ferie i Norge. Derfor har vi oversatt droneplakaten vår til flere språk.

EU-høring om flyging med droner

Nylig åpnet Kommisjonen en offentlig høring om droner. Høringen er den del av arbeidet med å få på plass et felleseuropeisk regelverk for droner. Høringsfrist er 9. juli.

Invitasjon til årsmøte i Scandinavian Aerospace NDT Board

Scandinavian Aerospace NDT Board (SCANDT) inviterer Skandinaviske EASA Part-145 og Part-21 organisasjoner til årsmøte 31. mai 2018 fra 10:00 til kl 15:30.

U-space: En fremtid med tusenvis av droner i trygg trafikk

Om 15-20 år ser man for seg at et stort antall droner utfører en rekke ulike oppdrag, eksempelvis å transportere mennesker i dronedrosjer og å levere små og store pakker hjem til deg. En viktig løsning for en slik fremtid er under oppbygging, og navnet er U-space.

– Fornøyd med regjeringens dronestrategi

Luftfartstilsynet er fornøyd med dronestrategien til regjeringen. Strategien bidrar til en tryggere og mer samfunnsnyttig bruk av droner i Norge. – Luftfartstilsynet er allerede godt i gang med mange av tiltakene som foreslås, og vil ta ytterligere grep i tiden fremover, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Informasjon om ny gebyrforskrift for 2018

Samferdselsdepartementet fastsatte 22. januar 2018 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2018.

Sjøgangsbegrensninger for offshoreoperasjoner på norsk sokkel

Begrensningene er lagt til grunn etter gjennomgang av en av anbefalingene i Helikoptersikkerhetsstudie 3b. Her er en oversikt over hva de innebærer.

Endringer for radioutstyr i luftfarten

Fra 1. januar 2018 innføres et felleseuropeisk krav om kanalseparasjon for radioer som benyttes i luftfarten. Norske operatører blir berørt, men absolutt krav om kanalseparasjon på 8,33 kHz i norsk luftrom blir ikke innført før i 2026.

Endres til nasjonal lufthavn

Samferdselsdepartementet har besluttet å endre status for Svalbard lufthavn fra internasjonal – til nasjonal lufthavn med virkning fra 1. oktober 2017.

Strategi for småflyverksemda i Noreg

– Småflyverksemda er både viktig i seg sjølv og på grunn av den rolla ho speler i det større luftfartsbiletet. Regjeringa vil at det skal vere gode rammevilkår for småflyverksemda i Noreg. Difor legg regjeringa no fram ein strategi som mellom anna ser på finansieringa av tenester til småflyaktivitet, og tilgangen til landingsplassar for småfly.

På jobb for din sikkerhet

Du og jeg reiser stadig oftere med fly – hvert år flyr faktisk 50 millioner passasjerer til og fra norske lufthavner. Fram mot 2040 forventer vi at antall reisende vil øke til nesten 80 millioner. Med et slikt omfang er det svært viktig at noen sørger for å ivareta flysikkerheten.

Fant drømmejobben i Bodø

Frank Gøran Nordheim var på jakt etter lederjobb i staten da jobben som kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet dukket opp.

Flyforbudet opphevet i Norge og Storbritannia

Flyforbudet for helikoptertypene EC225LP og AS332L2 er opphevet fra 20. juli 2017. Luftfartstilsynet har vedtatt et nytt sikkerhetsdirektiv som fastsetter vilkår som må oppfylles før helikoptertypene kan tas i bruk igjen.

Neppe ny askefast

Neste gang det skjer et vulkanutbrudd på Island, vet vi mer om hvor asken tar veien. Slik kan det norske luftrommet holdes åpent.

Fjernstyrte kontrolltårn

Tiden for ett kontrolltårn på hver flyplass er over. Snart legges 15 flytårn ned i Norge, og trafikken fjernstyres fra et splitter nytt senter på Bodø Lufthavn.

Luftfartsmagasinet

"Neppe ny askefast", "Forberedt på terror" og "Førerløs framtid", er noen av temaene du kan lese om i dette magasinet.

Norge og Storbritannia: Opphever flyforbudet på Super Puma helikoptrene

Luftfartstilsynet i Norge og Storbritannia vil oppheve flyforbudet for Super Pumas helikoptertyper EC225LP og AS332L2 neste uke. Årsaken er at det innføres helt nye, og svært strenge sikkerhetstiltak som vil gjøre det trygt å fly med disse helikoptrene.

Statlig flysikkerhetsprogram innføres for første gang

Tirsdag undertegnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og luftfartsdirektør Lars Kobberstad statens flysikkerhetsprogram i Bodø. Hensikten med flysikkerhetsprogrammet er å forbedre sikkerheten.

Forbud mot armbåndsur ved teorieksamen

Fra 6. juni 2017 er det ikke tillatt å ha på seg armbåndsur under teorieksamen til flysertifikat som avlegges for Luftfartstilsynet. Dette er tilsvarende tiltak som flere universiteter og høgskoler allerede har innført.

Flyforbudet gjelder fortsatt

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) la i april frem sin foreløpige rapport etter Turøy-ulykken. Luftfartstilsynet opprettholder flyforbudet for Super Pumas helikoptertyper EC225LP og AS332L2.

Informasjon til AIC-N 04/17

Vi viser til AIC-N 04/17 om akseptering av utenlandsk utdanning og eksamen. Utdanning som er gjennomført i utlandet aksepteres fullt ut såfremt den er gjennomført i tråd med gjeldende EASA-bestemmelser.

Narvik lufthavn legges ned fra 1. april 2017

Stortinget har besluttet å legge ned Narvik lufthavn fra 1.april 2017.  Dette ble vedtatt i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Luftfartstilsynet får ny fakturaadresse

Fra 1. april 2017 får Luftfartstilsynet ny fakturaadresse for mottak av papirfakturaer. I en periode blir det foretatt omadressering fra gammelt til nytt fakturamottak.

Ny gebyrforskrift 2017

Samferdselsdepartementet fastsatte den 3. mars 2017 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2017.

Veiledning til forebygging av vold og trusler i arbeidet

Arbeidstilsynet har utgitt en oppdatert veileder til forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med arbeidet. Det er en nyttig og god veileder som også er aktuell innenfor luftfarten.

Invitasjon til årsmøte i SCANDT

Scandinavian Aerospace NDT Board (SCANDT) inviterer Skandinaviske EASA Part-145 og Part-21 organisasjoner til årsmøte den 20. April 2017 fra kl 10.00 til kl 16.00.

Midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med militærøvelsen Joint Viking 2017

Luftfartstilsynet vedtok 22. februar 2017 en forskrift som etablerer et midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med militærøvelsen Joint Viking 2017 i Finnmark. Restriksjonsområdet gjelder i perioden fra og med 28. februar til og med 15. mars 2017. Formålet med forskriften er å ivareta flysikkerheten i restriksjonsområdet under militærøvelsen.

FlyViking får grønt lys

FlyViking fikk utstedt lisens for å starte opp drift av kommersiell luftfart den 14. februar 2017.

Lars Kobberstad blir ny luftfartsdirektør

Lars Kobberstad er i statsråd i dag utnemnd til luftfartsdirektør og leiar av Luftfartstilsynet. – Det er ein dyktig leiar med lang erfaring frå luftfartsbransjen og god kjennskap til rammevilkåra for luftfarten vi no får med på laget for ein enda meir effektiv, sikker og framtidsretta luftfart. Det er eg glad for, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Første sikkerhetspris for droner går til Reidar Otto Johnsen i NRK Luftfoto

Det ble Reidar Otto Johnsen som mottok Luftfartstilsynets sikkerhetspris for droner 2017. Prisen ble tildelt for første gang, under den nasjonale dronekonferansen «Droner i Norge» som fant sted i Bodø 7. februar 2017.

Desse vil bli luftfartsdirektør

Søknadsfristen til stillingen som luftfartsdirektør gjekk ut 25. januar 2017. Det var fire søkjarar, alle menn.

Luftfartstilsynet får ny struktur

Luftfartstilsynet er midt i en omstillingsprosess og går inn i 2017 med en ny organisasjonsmodell. Hva innebærer det for deg og hvordan skal du forholde deg til det?

Hendelse som ikke skal skje

Luftfartstilsynet ser alvorlig på hendelsen som inntraff under Norwegians flyvning mellom Kristiansand og Oslo den 4. november. Slike hendelser skal ikke skje. Selv om det er de slovakiske luftfartsmyndighetene som har ansvaret for å følge opp denne saken, vil norske luftfartsmyndigheter vurdere konklusjonene i saken, lære av den og vurdere videre oppfølgingstiltak.

Luftfartstilsynet søker ny toppleder

Samferdselsdepartementet søker en erfaren og dyktig leder for Luftfartstilsynet. Stillingen skal besettes for et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode.

Fortsatt flygeforbud for EC225LP og AS332L2

Luftfartstilsynet har i likhet med det britiske luftfartstilsynet bestemt at det fortsatt er et flygeforbud for helikoptertypene EC225LP og AS332L2 inntil videre.

Luftfartstilsynet omstiller

Luftfartstilsynet har nettopp vedtatt ny organisasjonsmodell. Målet er at Luftfartstilsynet skal jobbe smartere, mer effektivt og kunne påvirke sikkerheten i luftfarten enda bedre i årene fremover.

Luftfartsdirektøren starter i ny jobb

Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland har fått ny jobb, og slutter dermed i Luftfartstilsynet. Nodeland har vært luftfartsdirektør siden 2012. Han har takket ja til stillingen som ny Vice President Industrial Cooperation i NAMMO Gruppen.

Innstilling, søknad om konsesjon Mo i Rana lufthavn

Luftfartstilsynet har overlevert sin innstilling til Samferdselsdepartementet. Les inntillingen her.

Enklere å finne reglene for hobbydroner

Det skal bli enklere å finne hvilke reglene som gjelder for flyging med droner på hobbybasis. Luftfartstilsynet har lagd en egen nettside som enkelt viser hva man må huske på når man flyr droner til lek og hobby.

Fraråder bruk av Samsung Galaxy Note 7 på fly

Luftfartstilsynet besluttet lørdag 10. september å fraråde passasjerer og flybesetning å bruke eller lade Samsung Galaxy Note 7-enheter om bord på fly. Beslutningen er i tråd med rådene fra EASA.

Styrket sikkerhet på norske lufthavner

Justis- og beredskapsministeren og samferdselsministeren ønsker å bedre sikkerheten på norske lufthavner, og innfører nå en ytterligere kontroll av ansatte som har tilgang til sikkerhetsbegrenset område på flyplassene.

Det er trygt å fly i Norge

- Sikkerheten i norsk luftfart er god. Det er trygt å fly i Norge. Luftfartstilsynet er ikke bekymret over flysikkerheten, sier luftfartsdirektør Stein Nodeland.

Avinor overtar driften av Bodø lufthavn

Den operative driften av Bodø lufthavn ble overført fra Bodø hovedflystasjon til Avinor AS 1. august.

Luftfartsforhandlinger med Russland

Norge skal sammen med Danmark og Sverige ha luftfartsforhandlinger med Russland 28. og 29. juni 2016 i Oslo.

Sikkerhetshendelse på sikkert nettsted

Tirsdag 10. mai ble Luftfartstilsynet gjort oppmerksom på en sikkerhetsmangel på våre nettsider. Det aktuelle nettstedet ble stengt, problemet utbedret og siden er nå åpnet for bruk igjen. Likevel ønsker vi å kommentere – og beklage – hendelsen.

Helikopterulykke i Hå kommune

Luftfartstilsynet fikk lørdag 30.4.2016 kl. 12.37 melding fra tårnet på Sola om at det hadde skjedd en ulykke med et helikopter på Høyland i Hå kommune like før kl. 12.30. Det var to personer i helikopteret som skal være uskadd. Det er store skader på helikopteret. Redningsmannskaper var da på plass.

Helikopterstyrt ved Turøy utenfor Bergen

Et helikopter av typen EC225LP styrtet 29. april ved Turøy i Fjell kommune utenfor Bergen. Luftfartøyet kan ta 19 passasjerer i tillegg til et mannskap på 2. Helikopteret, med kjennetegn LN-OJF, opereres av CHC Helikopterservice.