Flyforbudet gjelder fortsatt

Fredag la Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) frem sin foreløpige rapport etter Turøy-ulykken. Luftfartstilsynet opprettholder flyforbudet for Super Pumas helikoptertyper EC225LP og AS332L2.

Miniseminar flyoppvisning 11. mai

Luftfartstilsynet arrangerer i samarbeid med Norges Luftsportforbund miniseminar for å sette fokus på sikkerhet under flyoppvisning. Seminaret er rettet mot arrangører, ansvarlig personell og oppvisningsflygere.

Informasjon til AIC-N 04/17

Vi viser til AIC-N 04/17 om akseptering av utenlandsk utdanning og eksamen. Utdanning som er gjennomført i utlandet aksepteres fullt ut såfremt den er gjennomført i tråd med gjeldende EASA-bestemmelser.

Narvik lufthavn legges ned fra 1. april 2017

Stortinget har besluttet å legge ned Narvik lufthavn fra 1.april 2017.  Dette ble vedtatt i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Luftfartstilsynet får ny fakturaadresse

Fra 1. april 2017 får Luftfartstilsynet ny fakturaadresse for mottak av papirfakturaer. I en periode blir det foretatt omadressering fra gammelt til nytt fakturamottak.

Ny gebyrforskrift 2017

Samferdselsdepartementet fastsatte den 3. mars 2017 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2017.

Veiledning til forebygging av vold og trusler i arbeidet

Arbeidstilsynet har utgitt en oppdatert veileder til forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med arbeidet. Det er en nyttig og god veileder som også er aktuell innenfor luftfarten.

Invitasjon til årsmøte i SCANDT

Scandinavian Aerospace NDT Board (SCANDT) inviterer Skandinaviske EASA Part-145 og Part-21 organisasjoner til årsmøte den 20. April 2017 fra kl 10.00 til kl 16.00.

Midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med militærøvelsen Joint Viking 2017

Luftfartstilsynet vedtok 22. februar 2017 en forskrift som etablerer et midlertidig restriksjonsområde i forbindelse med militærøvelsen Joint Viking 2017 i Finnmark. Restriksjonsområdet gjelder i perioden fra og med 28. februar til og med 15. mars 2017. Formålet med forskriften er å ivareta flysikkerheten i restriksjonsområdet under militærøvelsen.

FlyViking får grønt lys

FlyViking fikk utstedt lisens for å starte opp drift av kommersiell luftfart den 14. februar 2017.

Lars Kobberstad blir ny luftfartsdirektør

Lars Kobberstad er i statsråd i dag utnemnd til luftfartsdirektør og leiar av Luftfartstilsynet. – Det er ein dyktig leiar med lang erfaring frå luftfartsbransjen og god kjennskap til rammevilkåra for luftfarten vi no får med på laget for ein enda meir effektiv, sikker og framtidsretta luftfart. Det er eg glad for, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Første sikkerhetspris for droner går til Reidar Otto Johnsen i NRK Luftfoto

Det ble Reidar Otto Johnsen som mottok Luftfartstilsynets sikkerhetspris for droner 2017. Prisen ble tildelt for første gang, under den nasjonale dronekonferansen «Droner i Norge» som fant sted i Bodø 7. februar 2017.

Desse vil bli luftfartsdirektør

Søknadsfristen til stillingen som luftfartsdirektør gjekk ut 25. januar 2017. Det var fire søkjarar, alle menn.

Eksamensgebyr for pilot eller fartøysjef på luftfartøy uten fører om bord

Samferdselsdepartementet har 21. desember 2016 vedtatt en forskrift som fastsetter eksamensgebyret for piloter og fartøysjefer på luftfartøy uten fører om bord.

Luftfartstilsynet får ny struktur

Luftfartstilsynet er midt i en omstillingsprosess og går inn i 2017 med en ny organisasjonsmodell. Hva innebærer det for deg og hvordan skal du forholde deg til det?

Hendelse som ikke skal skje

Luftfartstilsynet ser alvorlig på hendelsen som inntraff under Norwegians flyvning mellom Kristiansand og Oslo den 4. november. Slike hendelser skal ikke skje. Selv om det er de slovakiske luftfartsmyndighetene som har ansvaret for å følge opp denne saken, vil norske luftfartsmyndigheter vurdere konklusjonene i saken, lære av den og vurdere videre oppfølgingstiltak.

Luftfartstilsynet søker ny toppleder

Samferdselsdepartementet søker en erfaren og dyktig leder for Luftfartstilsynet. Stillingen skal besettes for et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode.

Fortsatt flygeforbud for EC225LP og AS332L2

Luftfartstilsynet har i likhet med det britiske luftfartstilsynet bestemt at det fortsatt er et flygeforbud for helikoptertypene EC225LP og AS332L2 inntil videre.

Luftfartstilsynet omstiller

Luftfartstilsynet har nettopp vedtatt ny organisasjonsmodell. Målet er at Luftfartstilsynet skal jobbe smartere, mer effektivt og kunne påvirke sikkerheten i luftfarten enda bedre i årene fremover.

Luftfartsdirektøren starter i ny jobb

Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland har fått ny jobb, og slutter dermed i Luftfartstilsynet. Nodeland har vært luftfartsdirektør siden 2012. Han har takket ja til stillingen som ny Vice President Industrial Cooperation i NAMMO Gruppen.

Innstilling, søknad om konsesjon Mo i Rana lufthavn

Luftfartstilsynet har overlevert sin innstilling til Samferdselsdepartementet. Les inntillingen her.

Luftfartskonferansen 2017 avlyses

Luftfartstilsynets Luftfartskonferanse for 2017 er avlyst. Årsaken er at Luftfartstilsynet skal gjennom en større intern omstillingsprosess.

Enklere å finne reglene for hobbydroner

Det skal bli enklere å finne hvilke reglene som gjelder for flyging med droner på hobbybasis. Luftfartstilsynet har lagd en egen nettside som enkelt viser hva man må huske på når man flyr droner til lek og hobby.

Fraråder bruk av Samsung Galaxy Note 7 på fly

Luftfartstilsynet besluttet lørdag 10. september å fraråde passasjerer og flybesetning å bruke eller lade Samsung Galaxy Note 7-enheter om bord på fly. Beslutningen er i tråd med rådene fra EASA.

Styrket sikkerhet på norske lufthavner

Justis- og beredskapsministeren og samferdselsministeren ønsker å bedre sikkerheten på norske lufthavner, og innfører nå en ytterligere kontroll av ansatte som har tilgang til sikkerhetsbegrenset område på flyplassene.

Det er trygt å fly i Norge

- Sikkerheten i norsk luftfart er god. Det er trygt å fly i Norge. Luftfartstilsynet er ikke bekymret over flysikkerheten, sier luftfartsdirektør Stein Nodeland.

Avinor overtar driften av Bodø lufthavn

Den operative driften av Bodø lufthavn ble overført fra Bodø hovedflystasjon til Avinor AS 1. august.

Luftfartsforhandlinger med Russland

Norge skal sammen med Danmark og Sverige ha luftfartsforhandlinger med Russland 28. og 29. juni 2016 i Oslo.

Sikkerhetshendelse på sikkert nettsted

Tirsdag 10. mai ble Luftfartstilsynet gjort oppmerksom på en sikkerhetsmangel på våre nettsider. Det aktuelle nettstedet ble stengt, problemet utbedret og siden er nå åpnet for bruk igjen. Likevel ønsker vi å kommentere – og beklage – hendelsen.

Helikopterulykke i Hå kommune

Luftfartstilsynet fikk lørdag 30.4.2016 kl. 12.37 melding fra tårnet på Sola om at det hadde skjedd en ulykke med et helikopter på Høyland i Hå kommune like før kl. 12.30. Det var to personer i helikopteret som skal være uskadd. Det er store skader på helikopteret. Redningsmannskaper var da på plass.

Helikopterstyrt ved Turøy utenfor Bergen

Et helikopter av typen EC225LP styrtet 29. april ved Turøy i Fjell kommune utenfor Bergen. Luftfartøyet kan ta 19 passasjerer i tillegg til et mannskap på 2. Helikopteret, med kjennetegn LN-OJF, opereres av CHC Helikopterservice.

Ameri-King Corporation har mistet sin FAA godkjenning

Luftfartstilsynet informerer om at den amerikanske fabrikanten av avionikkutstyr til luftfartøy Ameri-King Corporation, har mistet sin godkjenning på TSOA (Technical Standard Order Approval) og PMA (Parts Manufacturer Approval) på en rekke artikler som er produsert, solgt eller distribuert av firmaet.

Frank Gøran Nordheim ny kommunikasjonsdirektør

Frank Gøran Nordheim fra Oslo er ansatt som ny kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet etter Tor O. Iversen, som fratrådte i fjor høst. Nordheim kommer til Luftfartstilsynet fra stillingen som Seniorrådgiver kommunikasjon i Kunnskapsdepartementet (KD). Han har også vært fungerende kommunikasjonssjef i KD, vært vaktsjef i NRK i mange år og har lang erfaring fra nyhetsjournalistikk i NRK og TV2.

Luftfartsforhandlinger med Sør-Afrika

Formålet med forhandlingene er å modernisere og liberalisere de eksisterende avtalene for rutetrafikk mellom de skandinaviske landene og Sør-Afrika.

Luftfartskonferansen 2016

Luftfartskonferansen 2016 ble avholdt onsdag 3. og torsdag 4. februar 2016 på Scandic Havet i Bodø. All informasjon om arrangementet finner du tilgjengelig her.

Informasjon om ny gebyrforskrift 2016

Samferdselsdepartementet fastsatte den 25. januar 2016 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2016.

Ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Luftfartstilsynet fastsatte 17. desember 2015 ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen. Forskriften gjelder fra 26. mai 2016. Formålet med forskriften er å unngå unødige støybelastninger i områdene rundt Oslo Lufthavn, og samtidig ivareta hensynet til sikkerhet, operative forhold, kapasitet og andre miljøforhold. I forskriften fastsettes blant annet bestemmelser om inn- og utflyging, nattrestriksjoner og støyrestriksjoner for fly. I stor grad er bestemmelsene i dagens forskrift videreført.

Avgifter for bruk av Avinors lufthavner - 2016

Avgiftene for bruk av Avinors lufthavner for 2016 ble fastsatt av Luftfartstilsynet 10. desember 2015. Satsene for startavgift og passasjeravgift transfer utland går ned med henholdsvis seks og 19 prosent. Avgiftene gjelder fra 1. januar 2016.

Ny luftfartsstrategi for Europa

EU-kommisjonen vedtok 7. desember sin nye luftfartsstrategi, som skal sikre at europeisk luftfart fortsatt kan være konkurransedyktig og dra nytte av endringene og utviklingen i den globale økonomien. Strategien legger fram et forslag til en ny forordning som skal erstatte dagens basisforordning.

Luftfartstilsynet kartlegger arbeidsmiljøforholdene blant besetningsmedlemmer

Luftfartstilsynet er nå i gang med å gjennomføre en nasjonal kartlegging av arbeidsmiljøet for besetningsmedlemmer på norske baser.

Digital bakgrunnssjekk fra 14. oktober

14. oktober innførte Luftartstilsynet digitale søknader for bakgrunnssjekk. Dette vil gjøre saksbehandlingen mer effektiv, og samtidig gi deg som søker en bedre mulighet til å følge med på status på søknaden underveis i saksbehandlingen.

Europas «luftfartsdirektør»til Bodø og Brønnøysund

7. og 8. september besøker EASA`s toppsjef Patrick Ky Bodø og Brønnøysund for å se nærmere på hvordan norsk luftfart fungerer.

Workshop rapporteringsforordning EU regulation 376/2014

Luftfartstilsynet inviterer med dette til en workshop i forbindelse med ny rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 som etter planen vil bli gjennomført i norsk rett i løpet av våren 2016.

Refresher Examiner Seminar

Luftfartstilsynet arrangerer Refresher Examiner Seminar på Thon Hotell Vettre i Asker, 4.-5. november 2015.

Lengre saksbehandlingstid i sommer

På grunn av ferieavvikling har Luftfartstilsynets operative avdeling redusert kapasitet i juli og august, og du må regne med noe lengre saksbehandlingstid.

Ny teknologi gir sikrere flygning

Luftfartstilsynet har gått gjennom prosedyrene til de første helikopterinnflygingene i Norge basert på rene satelittsignaler (EGNOS). – Det er Norsk Luftambulanse som er først ut i dette pionerarbeidet som gir sikrere flygninger, sier flygerinspektør Thor Magnar Olsen.

Møte i "ICAOs Threat and Risk Working Group"

"ICAOs Threat and Risk Working Group" (ICAO TRWG) vurderer risiko for security knyttet til ulike områder innen luftfarten og gi råd blant annet til "ICAO Avsec Panel".

Rapportering av fatigue

Rapportering av sikkerhetsmessige forhold innen sivil luftfart har som mål å hjelpe luftfartsselskaper og -myndigheter i flysikkerhetsarbeidet. Utmattelse og alvorlig trøtthet, også omtalt som fatigue, hos besetningsmedlemmer er en tilstand som helt klart bør, og i visse tilfeller skal rapporteres.

Pilot Common Project

Forskrift om gjennomføring av det første fellesprosjektet som støtter gjennomføringen av ATM-masterplan, er nå vedtatt og gjennomført i norsk lov.