Flymedisinsk senter (AeMC)

Flymedisinsk institutt (FMI) på Blindern er eneste godkjente flymedisinske senter (AeMC) i Norge.

Et AeMC kan i tillegg til å gjennomføre fornyelse og forlengelsesundersøkelser for alle kategorier også utstede førstegangs legeattester for klasse 1 (piloter kommersielt) og klasse 3 (flygeledere). Kontaktinformasjon finnes på www.flymed.no.