Klasser for godkjenning av flyleger

Det finnes to ulike klasser for godkjenning av flyleger. Godkjenningen avgjør hvilken kategori flylegene kan utstede legeattest eller legeerklæring til.

 

Klasser for godkjenning av flyleger

Flylege klasse 1 har rettigheter til å utstede legeattester til klasse 1 (kommersielle flygere), - 2 (privatflygere), - 3 (flygeledere), LAPL, kabinbesetningsmedlemmer og AFIS-/HFIS kontrollanter.
Flylege klasse 2 har rettigheter til å utstede legeattest klasse 2 (privatflygere), LAPL, kabinbesetningsmedlemmer og AFIS-/HFIS kontrollanter.