Kontakt flymedisinsk seksjon

Flymedisin er samlokalisert med Forsvarets Flymedisinske institutt på Blindern i Oslo. Postadressen er i Bodø. Merk at kontoret er stengt fredag 11. mai og fredag 18. mai.

Besøksadresse:Halvor Blinderens plass 1,
0371 OSLO
Postadresse:Postboks 243,
8001 BODØ
Telefon:+ 47 23 19 61 10 (telefontider er mellom kl 09.00 og kl 11.30. PS. Stengt i uke 52.) MERK: Telefonen er stengt 11.05. og 18.05.
Telefaks:+ 47 23 19 61 19
E-post:flymedisin@caa.no