Meldeplikt og brudd på denne

En søker og/eller innehaver av legeattest eller legeerklæring plikter å melde fra til luftfartsmyndighetene om forhold som kan ha betydning for om vedkommende oppfyller de medisinske vilkårene.

Brudd på meldeplikt eller unngåelse av å opplyse om forhold som kan ha betydning for sertifikatet, vil kunne føre til tilbakekallelse av legeattest og eventuelt politianmeldelse.