Medisinske krav

Det stilles omfattende krav til helse for flybesetning, privatflygere og kontrollanter av flytrafikk. Førstegangssøkere gjennomgår en bred grunnlagsundersøkelse. Personer som innehar legeattest må samråde med lege/flylege i tilfelle sykdom eller funksjonsendring for å vurdere om de oppfyller de helsekravene som er gitt for den enkelte klasse. Denne seksjonen vil inneholde nærmere opplysninger om helsekrav og informasjonsplikt.