Undersøkelse av søkere fra andre medlemsstater

Ved medisinsk undersøkelse av søkere med sertifikat fra andre land utsteder norsk AME Part-MED sertifikat dersom søker oppfyller krav som stilles. Flylege har ansvar for å sende samtlige medisinske opplysninger til luftfartsmyndighet i det land som sertifikatet er utstedt i. Følgende dokumentasjon skal sendes

  1. Egenerklæring
  2. Skjema for medisinsk undersøkelse
  3. EKG, audiogram evt andre relevante resultat
  4. Kopi av legeattest

Adresser til flymedisinske seksjoner i EU/EØS land finner du her.

Matrise for instruksjoner for ulike kombinasjoner av klasser og land kan lastes ned her [Link til fil]