Gebyr for flyleger

I henhold til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. vil det påløpe et fast årlig gebyr samt et variabelt gebyr basert på antall flymedisinske undersøkelser som gjennomføres.

For 2017 er tillegget per flymedisinsk undersøkelse for søknad til klasse 1 og 3 kr 540, for klasse 2, LAPL og AFIS/HFIS kr 420. Tillegget beregnes på bakgrunn av antall gjennomførte flymedisinske undersøkelser i tidsrommet 1. oktober 2016 til og med 30. september 2017. For godkjent allmennlege som utsteder legeattest for LAPL betales et gebyr på kr 600 per gjennomført undersøkelse.

Her finner du Forskrift om gebyr for Luftfartstilsynet mv. for 2017