Fagstoff om flymedisin

Luftfartstilsynet har utarbeidet nyttige kompendier til bruk for flyleger og flymedisinske senter. Her finner du en kort introduksjon til flymedisin, flylegeveileder, nyttig informasjon og krav for godkjenning som flymedisinsk senter.

Det ble i 2017 ferdigstilt et sett av veiledningsmateriell for norske flyleger. Dette inkluderer et lite kompendium som gir en kortfattet faglig introduksjon i flymedisin for nye flyleger og en egen veileder i regelverket for helsekrav hos flygere og flygeledere.

Innen det medisinske fagområdet kjenner man til rundt 30.000 medisinske diagnoser, og kun en liten brøkdel av disse er spesifisert i EU-regelverket. Veiledningsmateriellet inneholder derfor også flymedisinske retningslinjer for hyppig forekommende diagnoser som ikke er tilstrekkelig beskrevet i EU-forordningene eller tilhørende AMC/GM dokumenter. Man har sikret at de nasjonale retningslinjene er i tråd med generelle flymedisinske prinsipper og anerkjent flymedisinsk litteratur.

Alle kompendiene kan lastes ned fra høyre side.